Youth MythBusters eLearning Platform

 

Vítejte na e-learningové platformě Youth MythBusters!

Tato platforma slouží jako online výukový nástroj pro mladé lidi a mladé influencery, a jako prostor pro usnadnění spolupráce mezi mladými lidmi a influencery, kteří tady mohou vzájemně komunikovat a vytvářet nová spojení a sítě.

Zúčastněte se průzkumu

Procházejte platformou a vyzkoušejte si výukový balíček Youth MythBusters, který je navržen a nabízen pro online i osobní použití! Cílem vzdělávacího balíčku je podpora mladých influencerů a posílení postavení mladých lidí v utužování kritického myšlení a mediální gramotnosti. Dále také podpora zapojení a účasti mladých lidí a osob ohrožených sociálním vyloučením na demokratickém a občanském životě.